Informujemy, że można dokonywać zapisów na czyszczenie zalanych studni.

Zapisy można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnowiec pokój nr 8,  drogą telefoniczną pod numerami telefonu 13 44 369 40 lub  13 44 240 89,  lub u sołtysów poszczególnych wsi.