W związku z sytuacją powodziową występującą na terenie Gminy Tarnowiec, istnieje możliwość zgłaszania strat powodziowych w uprawach powstałych w gospodarstwach rolnych (tj. gospodarstw powyżej 1ha)

Straty należy zgłaszać, te które przekraczają 30% upraw w gospodarstwie do sołtysa wsi do dnia 12 czerwca 2010r. według następujących danych:

Imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, rodzaj uprawy, powierzchnia strat, procent strat w stosunku do całości upraw.
Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik