Wójt Gminy Tarnowiec Ogłasza Nabór na Stanowisko

Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu z zatrudnieniem od dnia 01 lipca 2010 r.