OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC
BEZPŁATNY ODBIÓR I WYWÓZ ETERNITU

Od dnia 11 października 2010r.

w Urzędzie Gminy w Tarnowcu przyjmowane będą WNIOSKI

o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających

AZBEST (eternitu).

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne (nie będące przedsiębiorcami).

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pok. nr 8 oraz u Sołtysów.

Eternit zalegający od dawna na posesjach

będzie odbierany bezpłatnie pod warunkiem

złożenia wniosku do 28 października 2010r.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 13 44 369 40 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 
Wójt Gminy
Bogusław Wójcik