ARiMR zawarła umowy na dofinansowanie w 2011 r. kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła z 12 firmami umowy na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłego bydła, owiec, kóz, świń i koni, ponoszonych przez producentów rolnych w 2011 roku. Wśród podmiotów z którymi podpisano takie umowy znajdują się:

    - "EKO - STOK" Sp. z o.o.
    - "STRUGA" S.A.
    - P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
    - PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
    - Barbara Rakowska
    - "Promarol - Plus" Sp. z o.o.
    - "BACUTIL" Sp. J.
    - Jan Laskowski
    - "Saria Małopolska" Sp. z o.o.
    - "FARMUTIL HS" S.A
    - "ELKUR" Sp. J.
    - "UTIRES" P.W. Sp. z o.o.

Wszystkie te firmy współpracowały już z Agencją w tym zakresie w 2010 r.