Urząd Gminy w Tarnowcu zawiadamia mieszkańców gminy Tarnowiec, że od marca w budynku Urzędu Gminy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny.

Osoby dotknięte przemocą domową oraz członkowie rodzin z problemem alkoholowym będą mogły porozmawiać o swoich problemach i zasięgnąć fachowej porady u psychologa.

Punkt czynny będzie w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. od 13:00 do 15:00. w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w pokoju nr 25.

Wójt Gminy
Bogusław Wójcik