W dniu 04 czerwca 2011 roku w Gliniku Polskim odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowcu. Zjazd otworzył Wiceprezes  druh Mieczysław Wietecha. W Zjeździe uczestniczyło 43 delegatów z 14 OSP działających na terenie gminy Tarnowiec, goście oraz ustępujący Zarząd. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: druh Tadeusz Kiełbasa - Prezes Zarządu  Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle,  st. bryg. Wiesław Latoszek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,  Adam Kmiecik- Starosta Jasielski, Stanisław Lawera – radny Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Wójcik - Wójt Gminy Tarnowiec, Tadeusz Śmietana – Przewodniczący Rady Gminy w Tarnowcu, Wiesław Gaweł - radny Rady Gminy w Tarnowcu, Grzegorz Nosal – Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, asp. Piotr Nosek – Kierownik Posterunku Policji  w Tarnowcu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił Prezes druh Mieczysław Wietecha a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący KR druh Marek Kochanek W obszernych informacjach przedstawiono działalność statutową zarządu za lata 2006 – 2010. Sprawy wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wyszkolenia, udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przedstawił druh Jarosław Lula – Komendant gminny

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu na kadencję 2011-2016 ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes - Wiktor Barański
 2. Wiceprezes - Aleksander Radoń
 3. Wiceprezes - Tadeusz Figlus
 4. Komendant gminny - Jarosław Lula
 5. Sekretarz - Wiesław Wilk
 6. Skarbnik - Edmund Polak
 7. Członek prezydium - Mieczysław Wietecha
 8. Członek zarządu - Stanisław Lawera
 9. Członek zarządu - Marcin Majka
 10. Członek zarządu - Zbigniew Koza
 11. Członek zarządu - Bogusław Mędrek
 12. Członek zarządu - Tomasz Kozioł
 13. Członek zarządu - Józef Gaweł
 14. Członek zarządu - Ryszard Klekot
 15. Członek zarządu - Jan Pasiniewicz
 16. Członek zarządu - Józef Skop
 17. Członek zarządu - Leon Lepucki

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu na kadencję  2011-2016 ukonstytuował się następująco:

 1. Przewodniczący – Marek Kochanek
 2. Wiceprzewodniczący – Jan Mędrek
 3. Sekretarz - Józef Zygmunt
DSC05702.JPGDSC05693.JPGDSC05709.JPGDSC05658.JPGDSC05720.JPGDSC05722.JPGDSC05692.JPGDSC05738.JPGDSC05724.JPGDSC05716.JPGDSC05632.JPGDSC05723.JPGDSC05687.JPGDSC05733.JPGDSC05726.JPGDSC05646.JPGDSC05732.JPGDSC05618.JPGDSC05740.JPGDSC05718.JPGDSC05654.JPGDSC05729.JPGDSC05712.JPGDSC05719.JPGDSC05616.JPGDSC05645.JPGDSC05631.JPGDSC05649.JPGDSC05666.JPGDSC05730.JPGDSC05630.JPGDSC05688.JPGDSC05624.JPGDSC05656.JPGDSC05728.JPGDSC05701.JPGDSC05706.JPGDSC05745.JPGDSC05639.JPGDSC05657.JPGDSC05689.JPG