W dniu 25 lipca na terenie Urzędu Gminy w Tarnowcu znaleziono klucz.

Klucz można odebrać w sekretariacie urzędu.

Informacje pod nr tel.: 13 44 240 89