W bieżącym roku wnioski na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objęte PRO W 2007-2013 będzie można składać od 26 września do 7 października. Pomoc adresowana jest do osób lub firm, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich albo miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys., mieszkańców.

Rozwój mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich to nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, a tym samym poprawa warunków życia.

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” finansowanego w ramach PROW 2007-2013 został podzielony na 2 etapy. W pierwszym od 27 września do 14 października będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Następnie, od 17 października do 4 listopada przyjmowane będą wnioski na pozostałe operacje możliwe do realizacji w ramach przedmiotowego działania. Pomoc można otrzymać m.in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych, finansowych, informatycznych.

W celu dotarcia z informacją o możliwości uzyskania wsparcia w ramach przedmiotowych działań do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców proszę Panów/Panie o rozpropagowanie załączonych informacji. Dla zainteresowanych osób zorganizujemy spotkania informacyjno szkoleniowe, aby dzięki poprawnie złożonym wnioskom mieszkańcy naszego powiatu mogli maksymalnie wykorzystać dostępne środki.

Planowany termin i miejsce spotkania informacyjno-szkoleniowego to 20.09.201 1 r. godz. 11.00, sala narad Urzędu Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 16.09.2011r. pod nr. tel. 134484295 lub 134484284.

- Załączniki.