W celu uhonorowania rodziców

"Medalami za zasługi dla obronności kraju",

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle zwraca się do rodziców, którzy troje i więcej dzieci odbyło służbę wojskową

(dotychczas nie uhonorowanych medalem)

z prośbą o kontakt listowny lub telefoniczny.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle

ul. Kościuszki 24

38-200 Jasło

numery telefonów:

177156724, 177156723, 177156720