Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych