Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II Biegu Ulicznym w Tarnowcu

II Bieg Uliczny

Zgłoszenia do biegu na stronie: http://system.timedo.pl/

II Bieg Uliczny - mapa

ORGANIZATOR

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu
 3. Gmina Tarnowiec
 4. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec
 5. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2014 r. w Tarnowcu.
 2. Biegi grup młodszych rozpoczną się o godzinie 12:00.
 3. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 14:30 ze stadionu sportowego w Tarnowcu.
 4. Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy Timedo. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 1 czerwca 2014r. (niedziela) w godz. 11:30 – 14:00. Numery startowe są zwrotne na mecie.
 5. Trasa biegu głównego będzie oznakowana co 1km, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
 6. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 60 minut.  Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 7. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 8. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego w Tarnowcu.

PROGRAM IMPREZY

 • 11:30 – 14:00 – zapisy, odbiór numerów startowych
 • 12:00 – start do biegu – grupy młodsze
 • 14:00 – rozdanie nagród (dzieci, młodzież)
 • 14:30 – start do biegu głównego – 8km
 • 16:00 – zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu, www.sysytem.timedo.pl do dnia 31 maja 2014r. do godz. 20:00 oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
 2. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.
 3. Zawodnik ma trzy możliwości:
  • zapłacić przelewem do 25 maja 2014 (decyduje data zaksięgowania na koncie) na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu opłata startowa na zawody) – kwota 10 zł;
  • przelew po 25 maja 2014 – kwota 20 zł;
  • lub płacić gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 20 zł.
 4. Opłata startowa obowiązuje tylko zawodników w biegu głównym.
 5. Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.
 6. Zwolnieni z opłaty startowej są: młodzież do lat 18 (osoby, które w dniu 1 czerwca 2014 nie są pełnoletnie) oraz osoby, które ukończyły 70 lat.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
 8. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 11:30 – 14:00), a także dowód przelewu.

KLASYFIKACJE, DYSTANSE
1. Grupy młodsze:

 • Dzieci do 4 lat (rocznik 2010 i młodsi) dystans ok. 100 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci 5 – 6 lat (rocznik 2009-2008) dystans 200 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci 7 – 9 lat (rocznik 2007-2005) dystans 400 m (osobno dz. i chł.)
 • Dzieci 10 – 12 lat (rocznik 2004-2002) dystans 600 m (osobno dz. i chł.)
 • Młodzież 13 – 15 lat (rocznik 2001-1999) dystans 1000 m (osobno dz. i chł.)

2. Podczas biegu głównego – 8 km będą prowadzona będzie klasyfikacja generalna i wiekowa kobiet i mężczyzn:

Kobiety:

 • K1 16-29 lat (rocznik 1998-1983)
 • K2 30 – 39 lat (rocznik 1982-1973)
 • K3 40 lat i starsze (1972 i starsze)

Mężczyźni:

 • M1 16 – 19 lat (rocznik 1998-1993)
 • M2 20 – 29 lat (rocznik 1994-1983)
 • M3 30 – 39 lat (rocznik 1984-1973)
 • M4 40 – 49 lat (rocznik 1974-1963)
 • M5 50 lat i starsi (rocznik 1964 i starsi)