W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu dnia 20 października br. odbyła się uroczystość wręczenia Medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".

Odznaczenia, listy gratulacyjne, kwiaty oraz skromne upominki wręczył Szanownym Jubilatom Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest parom, które przeżyły wspólnie pół wieku i dłużej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.

W intencji Jubilatów która odprawił Kustosz Sanktuarium MBZ w Tarnowcu Jerzy Uchman. Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie oraz otrzymali obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Zawierzenia. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na obiad oraz wspaniały tort. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie kapeli ludowej "Tarnowcoki" Nie zabrakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu Zespołu.

Medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznano Państwu:

 • Zofii i Aleksandrowi Forystkom
 • Honoracie i Tadeuszowi Chochołkom
 • Krystynie i Augustowi Świszczom
 • Stanisławie i Stanisławowi Białym
 • Helenie i Stanisławowi Chochołkom
 • Zofii i Mieczysławowi Sajdakom
 • Marii i Marianowi Markom
 • Kazimierze i Mieczysławowi Leśniakom
 • Zofii i Kazimierzowi Soboniom
 • Barbarze i Stanisławowi Boratynom
 • Helenie i Józefowi Maślankom
 • Janinie i Ferdynandowi Ryżowiczom
 • Marii i Janowi Żebrackim
 • Marii i Janowi Urbanom
 • Marii i Zygmuntowi Żebrackim
 • Józefie i Józefowi Wyderkom
 • Helenie i Stanisławowi Pawłowskim
 • Zofii i Kazimierzowi Witkosiom
 • Zofii i Adamowi Polakom
 • Janinie i Stanisławowi Filipom
 • Danucie i Idziemu Głowackim
 • Elżbiecie i Adamowi Majkom
 • Władysławie i Tadeuszowi Markom
 • Stanisławie i Stanisławowi Witkosiom
 • Marii i Władysławowi Wójtowiczom
 • Annie i Stanisławowi Grzesikom
 • Aleksandrze i Czesławowi Goleniom

Uroczystość była także okazją aby zaprosić i złożyć gorące życzenia państwu Emilii i Józefowi Baciorom, którzy w tym roku obchodzą "diamentowe gody"

Drodzy Jubilaci!    
Prosimy raz jeszcze przyjąć od nas, przedstawicieli władz samorządowych gminy Tarnowiec, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, szczęściu oraz wzajemnej życzliwości.

Życzymy Wam, "Złoci Jubilaci", by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

DSC01796.JPGDSC01924.JPGDSC01848.JPGDSC01722.JPGDSC01887.JPGDSC01821.JPGDSC01959.JPGDSC01772.JPGDSC01912.JPGDSC01896.JPGDSC01788.JPGDSC01765.JPGDSC01855.JPGDSC01865.JPGDSC01958.JPGDSC01828.JPGDSC01881.JPGDSC01739.JPGDSC01730.JPGDSC01824.JPGDSC01939.JPGDSC01756.JPGDSC01753.JPGDSC01751.JPGDSC01816.JPGDSC01861.JPGDSC01870.JPGDSC01844.JPGDSC01718.JPGDSC01710.JPGDSC01786.JPGDSC01797.JPGDSC01717.JPGDSC01926.JPGDSC01790.JPGDSC01859.JPGDSC01832.JPGDSC01919.JPGDSC01715.JPGDSC01929.JPGDSC01798.JPGDSC01876.JPGDSC01933.JPGDSC01892.JPGDSC01810.JPGDSC01757.JPG50.jpgDSC01953.JPGDSC01749.JPGDSC01784.JPGDSC01850.JPGDSC01951.JPGDSC01906.JPGDSC01898.JPGDSC01804.JPGDSC01940.JPGDSC01836.JPGDSC01735.JPGDSC01914.JPGDSC01793.JPGDSC01873.JPGDSC01741.JPGDSC01949.JPGDSC01737.JPGDSC01743.JPGDSC01719.JPGDSC01726.JPGDSC01956.JPGDSC01960.JPGDSC01801.JPGDSC01935.JPGDSC01760.JPGDSC01745.JPGDSC01977.JPGDSC01733.JPG