Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ogłasza nabór na stanowisko pracy

"Kierownik robót".