logo_gbp (2)

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tarnowcu

38204 Tar­no­wiec, Tar­no­wiec 30,

NIP 68517-21406

REGON 001033616

NR KON­TA 51 8627 1040 2005 7000 1694 0001

📧 e‑mail: gbp.​tarnowiec@​gmail.​com

☎️ Tel. Tar­no­wiec — 13 42 55 005

☎️ Tel. Gli­nik Pol­ski — 13 42 55 006

☎️ Tel. Łub­no Szla­chec­kie — 13 42 55 007

Odbiór zamó­wio­nych ksią­żek od godz. 9:00 do 15:00 w dniach otwar­cia biblioteki

☎️ Dyrek­tor — 699 710 332,

📧 e‑mail: dyrektor.​gbp.​tarnowiec@​gmail.​com