BIBLIOTEKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1948 r.

Misja biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pełni funkcję ogólnodostępnej placówki kultury, która ma za zadanie upowszechniać wiedzę i kulturę w społeczeństwie. Do szczegółowych jej zadań należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek regionu
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz
  • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży
  • prowadzenie warsztatu działalności informacyjno- bibliograficznej,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy,
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu oprócz udostępniania zbiorów chce być kojarzona z miejscem przyjaznym dla społeczeństwa. Personel biblioteki dba o każdego czytelnika i służy mu pomocą: pomaga, doradza, wskazuje materiały i wdraża czytelnika do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Działalność upowszechniająca

Równolegle z podstawową działalnością statutową Biblioteka prowadzi szeroko rozumianą działalność upowszechniającą książkę i czytelnictwo. Najróżniejsze formy propagowania czytelnictwa są więc stałym elementem pracy Biblioteki. Do najważniejszych zalicza się wystawy, wystawki, lekcje biblioteczne, przysposobienia czytelnicze, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, kącik komputerowy, x-Box.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status