ABC CZYTELNIKA

Jak się zapisać do biblioteki?

Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty i podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, status zawodowy potrzebny dla sprawozdań GUS-u (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt). Złożyć podpis na oświadczeniu o prawdziwości danych i akceptację regulaminu. Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem.
Każdy czytelnik biblioteki otrzymuje bezpłatnie indywidualną, plastikową kartę biblioteczną i jest zobowiązany okazywać ją bibliotekarzowi zawsze, przy każdym wypożyczeniu.

A gdy już się zapiszesz…

Jednorazowo można wypożyczyć 10 dowolnych książek (w tym audiobooków), na okres 1 miesiąca. Jeżeli książka jest jeszcze potrzebna i nie czeka na nią inny czytelnik można ją prolongować na kolejny miesiąc. Można to zrobić przez indywidualne biblioteczne konto on-line, osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co jest potrzebne żeby zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki należy mieć przy sobie dowód osobisty.

2. Kto może zapisać się do biblioteki?

Do biblioteki może zapisać się każdy za okazaniem dowodu osobistego.
Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem.

3. Czy korzystanie z biblioteki jest płatne?

Regulaminowe korzystanie z biblioteki jest całkowicie bezpłatne.
4. Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek (w tym audiobooków, gier planszowych).

5. Czy jest możliwe zwiększenie limitu wypożyczonych książek?

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby materiałów bibliotecznych.

6. Na jak długo można wypożyczyć książki?

Książki można wypożyczyć na okres 1 miesiąca. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).

7. Czy można przesunąć termin zwrotu książki?

Przed upływem terminu zwrotu książki istnieje możliwość prolongaty pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

8. W jaki sposób można prolongować wypożyczone książki?

Książki można prolongować przez indywidualne biblioteczne konto on-line, osobiście, telefonicznie lub mailowo, przed upływem terminu zwrotu.

9. Co dzieje się w przypadku nieterminowego zwrotu książek?

W przypadku przetrzymania materiałów biblioteka następuje blokada konta czytelnika. Kolejne książki może on wypożyczyć po zwrocie zaległych.

10. Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia książki?

W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego egzemplarza czytelnik jest zobowiązany do jego odkupienia. Jeżeli odkupienie egzemplarza jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości jego aktualnej ceny rynkowej.

11. Czy można wypożyczyć książkę z filii bibliotecznej z Gliniku Polskim lub Łubie Szlacheckim?

Każdy czytelnik może korzystać z księgozbioru biblioteki głównej i jej filii.

12. Czy można zwracać książki w bibliotece w Tarnowcu wypożyczone z filii?

Książki wypożyczone w w filii można zwracać w bibliotece głównej, a książki wypożyczone w bibliotece głównej można zwracań w filiach.

13. Kto może korzystać z czytelni komputerowej?

Z czytelni komputerowej i bezpłatnego dostępu do Internetu może korzystać każdy czytelnik zapisany do biblioteki.

14. Czy korzystanie z czytelni komputerowej jest płatne?

Korzystanie z czytelni komputerowej jest bezpłatne.
Opłaty pobierane są za usługi reprograficzne (drukowanie, kserowanie).

15. Jeżeli czytelnik nie ma ze sobą karty bibliotecznej, czy może wypożyczyć książkę?

Przy każdym wypożyczeniu należy okazać bibliotekarzowi imienną kartę biblioteczną.W uzasadnionych przypadkach, po okazaniu dowodu tożsamości przez czytelnika, bibliotekarz może wypożyczyć materiały biblioteczne.

16. Co w przypadku, gdy czytelnik zgubi swoją kartę biblioteczną?

Bezzwłocznie należy poinformować o tym bibliotekę, aby została zablokowana możliwość wypożyczenia książek na dane konto biblioteczne, przez niepowołane osoby.

17. Czy jeżeli korzystam z biblioteki głównej w Tarnowcu i z filiach muszę nosić dwie karty biblioteczne?

Nie. Jedna karta biblioteczna uprawnia do wypożyczeń we wszystkich placówkach bibliotekach.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status