Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016

logoikProgram Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016

Program Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.

Program Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” realizuje następujące cele:

– podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online;

– zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała ze środków Biblioteki Narodowej w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016
2016 r. dotację w wysokości z Instytutu Książki 30 000,00dofinansowanie z Urzędu Gminy jako wkład własny 5294,00
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status