Spacer z leśnikiem

12 października 2022 r. przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjno-warsztatowe w terenie dla dzieci i młodzieży z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim. Do zajęć wykorzystaliśmy dostępną w bibliotece literaturę popularno-naukową dotyczącą lasu i ekologii.

Podczas wycieczki dr. Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Krośnie pokazała metody tropienia zwierząt, szukanie tropów zwierząt, rozpoznawanie gatunków roślin, w tym drzew i krzewów i roślin uprawnych. Podczas wędrówki po lesie wytłumaczyła istotę pracy leśnika dziś i kiedyś, opowiedziała, jak rośnie las i jakie znaczenie miał i ma w życiu człowieka.

Uczestnicy zajęć, podzieleni na grupy, mieli ponadto zadanie zbudowanie wioski krasnoludków i opowiedzenie historii z tym związanej.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w ognisku pod nadzorem leśnika z Tarnowca.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania: „Biblioteka zbliża sąsiadów – integracja mieszkańców Gminy Tarnowiec poprzez literaturę, historię lokalną, sztukę i tradycję regionalną” realizowanego zgodnie z umową nr 21/2022/NCK/B w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025

 


 • PRZYPOMINAMY – ODBIERZ BAJKĘ DLA DZIECKA!
  PRZYPOMINAMY – ODBIERZ BAJKĘ DLA DZIECKA!

  W listopadzie ubiegłego roku ruszyła kolejna edycja kampanii „Mała książka – wielki człowiek” (zapoczątkowana w roku 2018), w ramach której rodzicom i ich pociechom wręczane są wyprawki czytelnicze. W tym roku wyprawki otrzymują dzieci urodzone w roku 2016-2019, od stycznia 2023 będą to dzieci z roczników 2017-2020. Jeśli jeszcze nie odebraliście swojej wyprawki – zapraszamy […]


 • KONKURS NA INICJATYWY ODDOLNE
  KONKURS NA INICJATYWY ODDOLNE

  Zgłoś swój projekt! Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu ogłasza Konkurs na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – „Biblioteka zbliża sąsiadów”. Do udziału w Konkursie zapraszamy grupy nieformalne, osoby prywatne lub organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tarnowiec. Zgłoś swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobądź środki na jej realizację! Oddolna inicjatywa kulturalno-edukacyjna w ramach projektu […]


 • BIBLIOTEKA OTWARTA W WYBRANE SOBOTY
  BIBLIOTEKA OTWARTA W WYBRANE SOBOTY

  W związku z przystąpieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu do wieloletniego programu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2,0. na lata 2021-2025″ w zakresie priorytetu poprawa oferty bibliotek publicznych dla kierunku interwencji K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu będą otwarte w […]


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status