Infor­mu­je­my, że w dniu 31 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek) Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu oraz jej filie w Gli­ni­ku Pol­skim i Łub­nie Szla­chec­kim będą nie­czyn­ne. Za nie­do­god­no­ści przepraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.