Konkurs o “Złotą Jagodę”

, ,

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu ogłasza dla mieszkańców Powiatu Jasielskiego konkurs na wiersz lub opowiadanie. Pragniemy zachęcić mieszkańców do podejmowania prób literackich, pobudzić w nich wyobraźnię pogłębioną o odbiór poezji i prozy. Proponujemy dwa tematy utworów: Miron Białoszewski i jego pobyt w Tarnowcu oraz Matka Boska Jagodna.

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno osoby dorosłe oraz młodzież ze szkół podstawowych i średnich, mieszkańców Powiatu Jasielskiego.

Zgłoszenia będziemy przyjmować do 1 czerwca 2023 r. w siedzibie biblioteki listownie lub osobiście oraz na naszego e-maila (gbp.tarnowiec@gmail.com – w temacie prosimy napisać Konkurs Literacki).

Regulamin konkursu, zgłoszenie oraz informacje na temat konkursu znajdują się poniżej.

Prosimy śledzić nasze media społecznościowe.

Regulamin konkursu literackiego

Zgłoszenie

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-POETYCKIEGO

O ZŁOTĄ JAGODĘ

1. Organizatorem konkursu z dziedziny kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu – www.biblioteka.tarnowiec.eu, w ramach projektu „Miron, dawno Cię tutaj nie było!”, w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – edycja 2023, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.

2. Konkurs ma na celu propagowanie wśród mieszkańców Powiatu Jasielskiego zainteresowania czytelnictwem i literaturą; promowanie literackiej wrażliwości i wyobraźni oraz pogłębionego odbioru poezji i prozy; wspieranie i kreowanie talentów literackich oraz zachęcenie do podejmowania prób literackich i dzielenia się swoją twórczością.

3. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Powiatu Jasielskiego.

4. Formą literacką pracy konkursowej jest wiersz i/lub opowiadanie. Organizator sugeruje, aby w treści utworów znalazły się nawiązania do święta Matki Boskiej Jagodnej obchodzonego 2 lipca lub Mirona Białoszewskiego.

5. Zgłoszone do konkursu utwory muszą być napisane samodzielnie (do konkursu nie będą kwalifikowane prace napisane wspólnie przez kilku autorów), w języku polskim, nigdzie wcześniej niepublikowane w wersji drukowanej i/lub w Internecie oraz nienagradzane w innych konkursach.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1-2 utwory. Utwory prozatorskie (opowiadania) nie powinny przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu /Times New Roman, 11, interlinia 1,5/.

7. Zgłoszone do konkursu utwory powinny mieć formę wydruku komputerowego i zostać dostarczone w 4 egzemplarzach do siedziby Organizatora pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec, złożone osobiście w siedzibie GBP Tarnowiec lub na naszego e-maila (gbp.tarnowiec@gmail.com – w temacie prosimy napisać Konkurs Literacki) do dnia 1 czerwca 2023 r.

8. Teksty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Do zgłaszanych utworów należy dołączyć kartę zgłoszenia, zawierającą szczegółowe dane uczestnika konkursu (wzór karty zgłoszenia w załączeniu do regulaminu).

9. Prace anonimowe nie będą oceniane.

10. Przy ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy:

– oryginalność,

– walory artystyczne utworu,

– poprawność językowa,

– inspiracje i związki ze świętem MB Jagodnej lub M. Białoszewskim

11. Uczestnik poprzez przekazanie prac do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszona przez niego praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.

12. Publiczne ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi w dniu 2 lipca 2023 r. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną pocztą e-mail lub telefonicznie.

13. Nagrody wręczone zostaną w dwóch kategoriach wiekowych:

I – uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych;

II – dorośli, odrębnie dla utworów poetyckich i prozatorskich.

14. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki oraz w formie broszury.

15. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Upoważniają również Organizatora do rejestracji fotograficznej i filmowej prezentacji podczas wręczenia nagród, a także wykorzystania wizerunku i materiałów fotograficznych oraz filmowych w prowadzonych przez Organizatora konkursu działaniach promocyjnych, w tym publikacjach, materiałach medialnych oraz na portalach internetowych i profilach społecznościowych.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator projektu: Wacław Kozdrój – tel. 134255005, 699710332, e-mail: dyrektor.gbp.tarnowiec@gmail.com

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • WIZYTA STUDYJNA DO ZAKOPANEGO
  WIZYTA STUDYJNA DO ZAKOPANEGO

  9 i 10 listopada 2023 r. odbyła się nasza dwudniowa wizyta studyjna w Zakopanem. Zorganizowaliśmy ją wyłącznie dla pracowników biblioteki w Tarnowcu. Celem wizyty było poznanie specyfiki regionu Podhalańskiego i jego wpływu na rozwój czytelnictwa. Zwiedziliśmy Mediatekę w Zakopanem oraz Muzeum Zakopiańskie, a w szczególności jego filię w Willi Oksza z wystawą prac Witkacego. Zwiedziliśmy […]


 • WIZYTA STUDYJNA W BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W KRAKOWIE
  WIZYTA STUDYJNA W BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W KRAKOWIE

  W ramach wizyty studyjnej 7 listopada 2023 r. odwiedziliśmy Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, wraz z jej filią – Arteteką. Zaczęliśmy od Arteteki. Nowoczesny kształt i wygląd budynku zachęcał do wejścia. Arteteka to przestrzeń twórcza, sprzyjająca wymianie myśli, wspólnym dyskusjom i polemikom. To przestrzeń, w której regularnie odbywają się spotkania autorskie, turnieje gier planszowych, larpy […]


 • PAN JOWIALSKI W TARNOWCU
  PAN JOWIALSKI W TARNOWCU

  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu gościł w niedzielę 5 listopada 2023 r. amatorski teatr Figle Figle działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie. Zaprezentował przygotowaną niedawno sztukę Aleksandra Fredry „Pan Jowialski”. Spektakl odbył się ramach współpracy między obydwiema bibliotekami oraz sieciowania w ramach programu BLISKO. Aktorzy zaprezentowali jedynie dwa z czterech aktów sztuki, ponieważ […]


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status