Oferta dla osób niewidomych i niedowidzących

CzytakPlus, urządzenie do odtwarzania książek mówionych jest już dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu. Jest to możliwe dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.

Na przełonie 2016/2017 przystąpiliśmy do projektu pt. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pozyskaliśmy urządzenie CZYTAK Plus wraz z dostępem do książek w formacie mówionym.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie „Czytak Plus”, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać „Czytaka” osobom niewidomym i słabowidzącym.

Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix.  Niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mogli wypożyczać książki wraz z Czytakiem.

Mamy nadzieję, że w naszej placówce przełamuje się bariery, i dzięki temu upowszechniamy kulturę wśród osób dotkniętych problemami ze wzrokiem, a dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą miały łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących Stowarzyszenie „Larix” zajmuje się już o od 2007 r. Dzięki temu dysponuje już zbiorem ponad 1200 nagrań. Oferuje różnorodną literaturę – dla dzieci i dorosłych – m. in. baśnie, reportaże, eseje, książki podróżnicze, przyrodnicze, powieści kryminalne, obyczajowe, autobiografie, biografie. Aktualnie dostępnych jest ponad 1200 pozycji, wkrótce pojawią się nowe

CZYTAK Plus jest urządzeniem prostym w obsłudze. Cechuje się dużą, wyraźną klawiaturą, jest przenośny, lekki, posiada zasilacz do ładowania oraz kartę pamięci, na której zapisuje się książki w formacie specjalnie przeznaczonym do odtwarzania na CZYTAKU. Teksy czytane są przez lektorów, możliwa jest regulacja głośności. Urządzenie można wypożyczać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu. Regulamin oraz oferta książek jest dostępna na stronie Biblioteki.  czytak

Katalog książek na Czytaka: tutaj link

 

Wyciąg z Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej  w Tarnowcu

Rozdział VII

Warunki korzystania ze zbiorów cyfrowej książki mówionej oraz Czytaka Plus

 par. 34

 1. Zasady korzystania ze zbiorów cyfrowej książki mówionej określa: Rozdział I Postanowienia ogólne oraz Rozdział II Karty Biblioteczne niniejszego Regulaminu.
 2. Ze zbiorów cyfrowej książki mówionej mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki z dysfunkcją wzroku oraz osoby, które nie mogą czytać zwykłego druku.
 3. Warunkiem udostępnienia cyfrowej książki mówionej jest niezaleganie przez Czytelnika ze  zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych .
 4. Ze zbiorów cyfrowej książki mówionej mogą korzystać osoby posiadające urządzenie Czytaka  lub osoby, które chcą korzystać z urządzenia Czytak Plus znajdującego się w Bibliotece.
 1. Czytelnicy posiadający urządzenie Czytak, którzy chcą korzystać ze zbirów cyfrowej książki mówionej w standardzie Czytaka, wybierają do 5 pozycji z listy książek (wykaz dostępny w agendach Biblioteki oraz na stronie) i zgłaszają ten fakt dyżurującemu Bibliotekarzowi, który po uzgodnieniu z czytelnikiem wgrywa zamówione książki. 

par. 35

 1. Biblioteka wypożycza Czytaka Plus Czytelnikowi Biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest podpisanie umowy użyczenia stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu.
 3. Termin zwrotu Czytaka Plus określa umowa, jednak nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus, o ile nie jest zarezerwowany przez innego Czytelnika.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do oddania Czytaka Plus w terminie określonym w umowie. Po upływie terminu na jaki był wypożyczony Czytak Plus, w razie jego niezwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus, Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w wyznaczonym terminie w takim stanie w jakim został mu wypożyczony.
 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy.
 7. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

Wypożyczanie Czytaka Plus jest możliwe w każdej agendzie Biblioteki po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • WIZYTA STUDYJNA DO ZAKOPANEGO
  WIZYTA STUDYJNA DO ZAKOPANEGO

  9 i 10 listopada 2023 r. odbyła się nasza dwudniowa wizyta studyjna w Zakopanem. Zorganizowaliśmy ją wyłącznie dla pracowników biblioteki w Tarnowcu. Celem wizyty było poznanie specyfiki regionu Podhalańskiego i jego wpływu na rozwój czytelnictwa. Zwiedziliśmy Mediatekę w Zakopanem oraz Muzeum Zakopiańskie, a w szczególności jego filię w Willi Oksza z wystawą prac Witkacego. Zwiedziliśmy […]


 • WIZYTA STUDYJNA W BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W KRAKOWIE
  WIZYTA STUDYJNA W BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W KRAKOWIE

  W ramach wizyty studyjnej 7 listopada 2023 r. odwiedziliśmy Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, wraz z jej filią – Arteteką. Zaczęliśmy od Arteteki. Nowoczesny kształt i wygląd budynku zachęcał do wejścia. Arteteka to przestrzeń twórcza, sprzyjająca wymianie myśli, wspólnym dyskusjom i polemikom. To przestrzeń, w której regularnie odbywają się spotkania autorskie, turnieje gier planszowych, larpy […]


 • PAN JOWIALSKI W TARNOWCU
  PAN JOWIALSKI W TARNOWCU

  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu gościł w niedzielę 5 listopada 2023 r. amatorski teatr Figle Figle działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie. Zaprezentował przygotowaną niedawno sztukę Aleksandra Fredry „Pan Jowialski”. Spektakl odbył się ramach współpracy między obydwiema bibliotekami oraz sieciowania w ramach programu BLISKO. Aktorzy zaprezentowali jedynie dwa z czterech aktów sztuki, ponieważ […]


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status